ADVINVýznam analýzy návštěvnosti webu

Publikováno dne: 22.11.2013

Na základě analýzy návštěvnosti webových stránek je možné získat zpětnou vazbu o tom, jakým způsobem reagují návštěvníci na určité webové stránky. Tyto informace jsou důležité zejména pro vylepšování obsahu každé webové stránky.

 

Důvody pro analýzu návštěvnosti

Úspora finančních prostředků a času

Získáte informace, které služby a produkty klienti využívají nejvíce, a které takřka vůbec. Analýza napomáhá v identifikaci strategie při propagaci, říká na co je třeba se zaměřit jako např. PR články, reklama, obsah webu nebo design.

Lepší fungování webových stránek a jejich větší přehlednost

Pro web a jeho úspěšnost je důležitá přehlednost. Když se uživatel na webu vyzná, je velká pravděpodobnost, že se z něj stane zákazník.

Nalezení potenciálních komplikací na webu

Např. komplikovaná nebo povinná registrace, nepřehledná úvodní stránka, složitý proces objednávky zboží či nákupu.

Pochopení chování návštěvníků

Co je jejich nejčastějším cílem vyhledávání, jak se pohybují na webu, místo odkud přišli a jaké informace jsou pro ně zajímavé. Jedná se o souhrn informací jakým způsobem se chovají návštěvníci daného webu.

Snadnější rozhodování

Umožní zjistit návratnost investic a zda je nezbytné vkládat další finanční prostředky do reklamy na určitý produkt. Analýza návštěvnosti poskytne konkrétní informace, které mohou napomoci zvýšit účinnost propagace.


Přečtěte si naše novinky