ADVINSlovník internetových pojmů

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z


A

ADSENSE

Služba, zprostředkovávající reklamu, která je provozovaná společností Google.


ADWORDS

Reklamní systém typu PPC Google AdWords zobrazující reklamy ve vyhledávači Google


ANALÝZA KLÍČOVÝCH SLOV

Jeden z nejdůležitějších kroků pro vytvoření úspěšného a konverzního webu
Více na wikipedii.


AJAX

(Asynchronous JavaScript and XML) je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují použití moderních webových prohlížečů.


ANCHOR TEXT

Viditelný text u odkazu na jinou stránku


APACHE

Apache HTTP Server je softwarový webový server s otevřeným kódem pro Linux, BSD, Microsoft Windows a další platformy. V současné době dodává prohlížečům na celém světě většinu internetových stránek.


B

BANNER

Je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu.


BOUNCE RATE

Udává procento návštěvníků webu, kteří web po vstupu ihned opustili. Prakticky to znamená, že návštěvník opustil web po shlédnutí první stránky a dál dovnitř webu nepokračoval. Bounce rate většinou indikuje, že daná stránka nezaujala k další akci.


BULLETIN

Pravidelně vydávaná zpráva


BROWSER

Počítačový program, který slouží k prohlížení WWW. Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, obvykle velmi jednoduše formátovaný. Grafické prohlížeče umožňují složitější formátování stránky včetně zobrazení obrázků. Nejznámější prohlížeče: Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera. Viz, webový prohlížeč
Více na wikipedii.


C

CACHE

Cache je označení pro vyrovnávací paměť používanou ve výpočetní technice. Je zařazena mezi dva subsystémy s různou rychlostí a vyrovnává tak rychlost přístupu k informacím. Účelem cache je urychlit přístup k často používaným datům na „pomalých“ médiích jejich překopírováním na média rychlá. Příkladem „pomalého“ a rychlého média může být pevný disk a paměťový modul, kde rozdíl v rychlosti může činit až tři řády. Jindy může být pevný disk tím „rychlým“ médiem. „Pomalým“ médiem pak může být například obsah získávaný ze sítě.


CAPTCHA

Se používá na webu tam, kde je potřeba rozlišit lidské uživatele od robotů – například při vkládání komentářů, při registraci apod. Důvod, proč se CAPTCHA vůbec používá, je ten, že bez něj by se do různých diskusních fór pomocí spamových robotů dostalo velké množství komentářového spamu, který ve velké míře chrlí některé spamové servery.


CÍLOVÁ STRÁNKA

Stránka, na které by měl návštěvník najít informace, které hledal.


CÍLOVÉ URL

Cílové URL je URL stránky, která se uživateli zobrazí po kliknutí na inzerát.


CLOAKING

Podvodná technika, při které server pošle jinou verzi stránky robotu vyhledavače a jinou uživateli s běžným prohlížečem.


CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

Systém pro správu obsahu je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta. Pro CMS se někdy používají i oborově podobné termíny redakční či publikační systém.


COOKIES

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah „nákupního košíku“ v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod.
Více na wikipedii.


COPYWRITER

Copywriter je specialista, který má za úkol psát čtivé a obchodně úspěšné texty. Do jeho tvorby nejčastěji spadají texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů a návrhy sloganů a názvů.


COPYWRITING

Psaní úspěšných obchodních textů s cílem zvýšit šanci prodeje Vašeho produktu či služby a proměnit návštěvníka v zákazníka.
Více na wikipedii.


CPC (Cost Per Click / Cena za proklik)

Sklik rozeznává dvě ceny za proklik, nastavenou maximální cenu za proklik a skutečnou cenu za proklik.
Více na wikipedii.


CTR (CLICK THROUGH RATE)

Je poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Čili - kolikrát se musela daná reklama zobrazit, aby na ni někdo kliknul.


CSS (CASCADING STYLE SHEETS)

Tabulky kaskádových stylů (viz. Kaskádové styly). Je to jazyk pro popis formátování způsobu prezentace stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.


D

DENNÍ ROZPOČET PPC KAMPANĚ

Maximální částka, kterou jste ochotni utratit za jeden den. Denní rozpočet si můžete nastavit ve vlastnostech kampaně. Jakmile se denní rozpočet utratí, inzeráty se přestanou až do půlnoci zobrazovat.


DESIGN

Nejúčelněji propojení funkční a estetické složky navrhovaného předmětu.


DUPLICITNÍ OBSAH

Totožný obsah na více URL adresách.


DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)

Hierarchický systém doménových jmen, hlavním úkolem je převod doménových jmen na IP adresy a naopak.


DYNAMICKÉ STRÁNKY

Internetové stránky s často se měnícím obsahem. Termín se používá i v případě stránek, které se vytvářejí na základě požadavku uživatele - uživatel si nastaví stránku podle svých představ. Každému uživateli se tak může načíst jiná stránka.
Více na wikipedii.


E

E-MAIL (ELECTRONIC MAIL - ELEKTRONICKÁ POŠTA)

Způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. Příklad e-mailové adresy: info@advin.cz
Více na wikipedii.


E-SHOP

Webové stránky s nabídka zboží nebo služeb s možností objednání, příjmu objednávek od zákazníků, zprostředkování plateb a poskytování dalších informací o výrobcích či řešení reklamací.
Více na wikipedii.


ETARGET

Reklamní systém typu PPC zobrazující reklamy na českých portálech.


EXTRANET

Rozdíl mezi extranetem a běžnými webovými stránkami je hlavně v tom, že extranety jsou většinou přístupné až po přihlášení, zpravidla obsahují citlivé informace, které nejsou určené pro širokou veřejnost.


F

FACEBOOK

Rozsáhlý společenský webový systém sloužící k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat.
Více na wikipedii.


FULLTEXT

Způsob vyhledávání informací v databázích - sběr dat, uložení a odpověď na dotazy.


FLASH

Je grafický vektorový program, momentálně ve vlastnictví společnosti Adobe (dříve Macromedia). Používá se především pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních

animací, prezentací a her.


FLEX

Je sada technologií, vytvořená Adobe Systems pro vývoj multiplatformních RIA aplikací (Rich Internet Application) založených na Adobe Flash.


FRÁZOVÁ SHODA KLÍČOVÉHO SLOVA

Frázová shoda je určena zejména pro skutečné víceslovné fráze, například jízdní řády, kontaktní čočky a podobně. Inzeráty se zobrazí na všechny dotazy obsahující klíčové slovo v přesném znění a pořadí. Klíčové slovo ve frázové shodě se zapisuje s uvozovkami kolem celého výrazu. Při frázové shodě se slova nebudou skloňovat a časovat, takže se mohou hodit i pro jednoslovné "fráze", které skloňovat a časovat nechcete (například prodáváte knížky od hrabala, ale neprodáváte hrábě).


FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ

(Z ang. full – celý, plný a text) je speciální způsob vyhledávání informací v databázích nebo v textových souborech, které jsou obvykle předem připraveny, tj. indexovány, aby bylo možno nalézt libovolné slovo (řetězec znaků) v nejkratším možném čase.


G

GTPR

Je zkratka z anglického Google Toolbar PageRank. GTPR dosahuje hodnot od 0 do 10 a v podstatě naznačuje jakou mají dané www stránky hodnotu. Poměrně snadno lze dosáhnout hodnocení 4, GTPR 5 mívají středně velké projekty a GTPR 7 už je spíše výjimkou. Mezi nepsanými pravidly je, že rozdíl mezi hodnoceními od 5 nahoru je počet zpětných odkazů.


GUI

Grafické uživatelské rozhraní (anglicky Graphical User Interface) je uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků. Na monitoru počítače jsou zobrazena okna, ve kterých programy zobrazují svůj výstup. Uživatel používá klávesnici, myš a grafické vstupní prvky jako jsou menu, ikony, tlačítka, posuvníky, formuláře a podobně.


GOOGLE

Největší a nejúspěšnější fulltextový vyhledávač na internetu.
Více na wikipedii.


GOOGLE ANALYTICS

Nástroj pro analýzu návštěvnosti a spoustu dalších údajů o webu.
Více na wikipedii.


H

HEATMAPY

Barevné mapy, které se zobrazí přes sledovanou stránku a svou barevnou intenzitou ukazují místa, kde se například nejvíce kliká myší (nebo podobně - kam se lidé na stránce nejvíce dívají).


HTML(HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE)

Značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.


HTTP (HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL)

Internetový protokol, který se používá pro přenos dat mezi webovým serverem a prohlížečem.


HTTPS (HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL SECURE)

Šifrovaná (přes SSL) varianta (vyžadující certifikát) protokolu HTTP pro přenos webových stránek.


HUSTOTA KLÍČOVÉHO SLOVA

Podíl četnosti výskytu klíčového slova k celkovému počtu slov na stránce.


I

INDEXACE

Proces, který vykonávají internetový roboti (zpracování a uložení textu na stránce do databáze vyhledávače).
Více na wikipedii.


INDEXER

Automatizovaný program odstraňující např. html značky a ukládající webové stránky do databáze.


INTERNET

Celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.


INTRANET

Intranet je počítačová síť, která používá stejné technologie (TCP/IP, HTTP) jako internet. Je ale „soukromá“. To znamená že je určena pro použití pouze malé skupiny uživatelů (například pracovníci nějakého podniku).


IP ADRESA

Jednoznačné určení konkrétního počítače v síti.


J

JAVA

Java je jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě. Díky své přenositelnosti je používán pro programy, které mají pracovat na různých systémech počínaje čipovými kartami (platforma JavaCard), přes mobilní telefony a různá zabudovaná zařízení (platforma Java ME), aplikace pro desktopové počítače (platforma Java SE) až po rozsáhlé distribuované systémy pracující na řadě spolupracujících počítačů rozprostřené po celém světě (platforma Java EE). Tyto technologie se jako celek nazývají platforma Java.


JAVASCRIPT

Se zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků.


K

KASKÁDOVÉ STYLY

Jazyk s vlastnostmi pro definování vzhledu dokumentu , viz CSS.


KLÍČOVÉ SLOVO

Hledaný výraz ve vyhledávači. Klíčová slova (zkratka KW z anglického KeyWords) se označují texty zadané inzerentem do sestavy. Klíčové slovo může mít jedno nebo více normálních slov. Může to tedy být jak jednoduché slovo, tak sousloví. Klíčová slova zadává inzerent, aby určil, kdy se inzeráty mají zobrazovat. Pokud uživatel hledá nějaké dotaz, který obsahuje klíčové slovo, inzerát se zobrazuje.
Více na wikipedii.


KONVERZE

Cíl, který chceme aby návštěvníci na webu dosáhl. Konverze je stav, kdy se návštěvník vašich stránek, stává zákazníkem. Nejde ale jen o to, jestli návštěvníci na vašich stránkách něco nakoupí. (Co považujete na vašich webových stránkách za konverzi je jen na vás.)


KONVERZNÍ POMĚR

Konverzní poměr, často označovaný jako míra konverze, označuje statistickou pravděpodobnost, že se z návštěvníka stránky stane zákazník. Podíl lidí, kteří na daných stránkách uskuteční konverzi (například si něco koupí). Vyjadřuje se v procentech.


L

LANDING PAGE

Pojmem Landing page se zpravidla označuje cílová stránka (přistávací stránka), na kterou se uživatel dostává nejčastěji z reklamního odkazu (banner, PPC apod.) Nejčastější landing page bývá homepage webu.


LINKBUILDING

Je jedním z tzv. off page faktorů, jejichž využívaní je snaha docílit co nejlepší možné vyhledatelnosti ve vyhledávačích (u nás hlavně Seznam a Google). Linkbuilding je vlastně získávání zpětných odkazů vedoucích na požadovaný web. Počet zpětných odkazů má přímý vliv na hodnocení kvality webu vyhledávačem.
Více na wikipedii.


M

MARKETING

Úkolem marketingu je uspokojení zájmu kupujících (zákazníků) a prodávajících na trhu (prostřednictvím směny) rentabilním způsobem.


MAXIMÁLNÍ CPC

Maximální cena prokliku je maximální cena, kterou jste ochotni utratit za jeden proklik. Je možné ji nastavit pro celou sestavu nebo pro jednotlivá slova. Nejnižší možná hodnota maximální CPC je dvacet haléřů (někdy též označovaná jako minimální CPC).


MICROSITE

Je název pro speciální malý web, fungující jako doplněk hlavní webové prezentace. Hlavní stránka microsite má také svou vlastní URL adresu nebo doménu. Jsou používány k prezentování specifického okruhu informací - ať již článků, či společností nebo produktů. Její účel je soudržnost skupiny informací oproti širokému rozsahu hlavní prezentace (např. firemního webu).
Více na wikipedii.


N

NÁVŠTĚVNOST

Monitoruje celkový počet uživatelů, kteří navštívili konkrétní webovou stránku.


.NET

.NET („dotnet“ podle anglického dot NET = tečka NET, NET pochází z network, síť) je zastřešující název pro soubor technologií v softwarových produktech, které tvoří celou platformu, která je dostupná nejen pro Web, Windows i Pocket PC. Common Language Infrastructure je standardizovaná specifikace jádra .NET.


O

OFF PAGE FAKTORY

Získávání zpětných odkazů a zvyšování hodnocení webu vyhledávačích.
Více na wikipedii.


ON PAGE FAKTORY

Prvky umístěné přímo na internetové stránce, důležité pro optimalizaci.


OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE

Je metodologie vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve vyhledávačích pro danou webovou stránku vyšší pozici, která odpovídá obsahu a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. Viz. SEO (Search Engine Optimization).
Více na wikipedii.


ORACLE

Oracle je systém řízení báze dat (Oracle database management system – DBMS), moderní multiplatformní databázový systém s velice pokročilými možnostmi zpracování dat, vysokým výkonem a snadnou škálovatelností.


P

PENALIZACE

hrozí webu, který se snaží o zlepšení pozic ve vyhledávačích podvodnými technikami


PPC (PAY PER CLICK)

Nástroje internetové reklamy - inzerent za reklamu platí až ve chvíli, kdy zaúčinkovala –

někdo na ni klikl. ppc reklama je velmi dobře měřitelná a plánovatelná. Platba za proklik. Zkratka PPC je z anglického výrazu Pay Per Click. Jako PPC se označuje princip na kterém fungují tzv. PPC inzertní systemy, tedy systémy platby za proklik.
Více na wikipedii.


PHP

PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, což lze využít při tvorbě webových aplikací. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací.


POP3 (POST OFFICE PROTOCOL VERSION 3)

Internetový protokol, používaný pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta.


POP-UP

Výraz pop-up se v současnosti používá především pro samostatná „vyskakovací“ okna, které často otevírají (zejména použitím JavaScriptu) různé webové stránky k zobrazování reklamy. Tato praxe je všeobecně pokládána za velmi rušivou a obtěžující pro uživatele; moderní kvalitní webové prohlížeče lze nastavit tak, že zobrazování vyskakovacích oken automaticky blokují.


PODCASTING

Jde o zvukové nebo video záznamy, které autor podcastu umísťuje na Internet v podobě souborů (často ve formátu MP3), na které odkazuje na webových stránkách, ale především v uzpůsobeném RSS feedu. Ten pak specializovaný program (zvaný podcatcher nebo podcast receiver) průběžně monitoruje a nové soubory sám stahuje a nahrává do uživatelova osobního přehrávače.


PR (PAGE RANK)

hodnocení stránky vyhledávačem Google, nabývá hodnot 0-10 (čím větší, tím lepší)


PR ČLÁNEK

Článek, kterým se subjekt (například firma) snaží komunikovat se zákazníky a s veřejností. Soustředí se na dlouhodobější cíle jako je celková image společnosti, vztahy a komunikace s cílovými skupinami.


PŘESNÁ SHODA KLÍČOVÉHO SLOVA

Při přesné shodě se inzeráty zobrazí pouze na dotazy, které zcela přesně odpovídají celému klíčovému slovu. Klíčové slovo se nebude skloňovat.


R

REGISTRACE DO KATALOGŮ

Jedna ze součástí tzv. off page faktorů SEO optimalizace.


REDAKČNÍ SYSTÉM (CMS - CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

Software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu.


RIA (RICH INTERNET APPLICATION)

Rich Internet Applications (RIA) se spouští z internetu, ale fungují spíše jako samostatné programy. Umí pracovat s multimédii, generovat grafy, efektivně zpracovávat velké množství dat.


ROBOT (CRAWLER, SPIDER)

Automatizovaný program vyhledávače, který sleduje odkazy na stránkách, shromažďuje jejich obsah a vše ukládá do databáze.


RSS

Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery).


S

SÉMANTIKA

Nauka o významu jednotlivých slov a znaků, umožňuje strojům lépe porozumět kódu stránky


SEM (SEARCH ENGINE MARKETING)

Marketing ve vyhledávačích.
Více na wikipedii.


SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)

Je metodologie vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve vyhledávačích pro danou webovou stránku vyšší pozici, která odpovídá obsahu a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. Viz. Optimalizace pro vyhledávače.


SERVER

Počítač, který poskytuje nějaké služby. Například hosting webových stránek.


SERP (SEARCH ENGINE RESULT PAGE)

Stránka s výsledky hledávání ve vyhledávačích.
Více na wikipedii.


SESTAVA - U PPC KAMPANĚ

Sestavy sdružují inzeráty a jejich klíčová slova do logických celků tak, že se při vyhledání klíčového slova ze sestavy zobrazuje inzerát z téže sestavy. Sestavy se dále sdružují do kampaní -- každá sestava je v nějaké kampani.


SKUTEČNÁ CPC

Skutečná cena prokliku je reálná cena, která je učtována za proklik. Každý proklik může mít jinou cenu. Skutečná CPC se vypočítá tak, že se nastavená cena za proklik sníží na nejnižší možnou částku, která inzerátu ještě stačí k tomu, aby se udržel na své pozici před konkurencí (zvýšená o jeden halíř a zaokrouhlená na desetníky směrem nahoru). Skutečná CPC může být nižší než cena, kterou si nastavíte jako maximální, ale samozřejmě nemůže být vyšší (maximální cenu nepřekročíme). Zkratka CPC je z anglického výrazu Cost Per Click, tedy cena za proklik.


SKLIK

Reklamní systém typu PPC zobrazující reklamy ve vyhledávači společnosti Seznam.cz.


SMTP (SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL)

Internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty.


SOAP

SOAP (celým názvem Simple Object Access Protocol) je protokolem pro výměnu zpráv založených na XML přes síť, hlavně pomocí HTTP. Formát SOAP tvoří základní vrstvu komunikace mezi webovými službami a poskytuje prostředí pro tvorbu složitější komunikace.


SOCIÁLNÍ SÍŤ

Propojená skupina lidí, kteří se navzájem ovlivňují. viz. Facebook.
Více na wikipedii.


SPAM

Nevyžádané (reklamní) sdělení šířené internetem.


SR (S-RANK)

Hodnocení stránky vyhledávačem Seznam, nabývá hodnot 0-100 (čím větší, tím lepší) .


STATICKÉ STRÁNKY

Internetové stránky s pevně daným obsahem .


T

TITLE

Titulek stránky, nejdůležitější on page faktor.


U

URL (UNIFORM RESOURCE LOCATOR)

Internetová adresa webové stránky, URL je totéž, co internetová adresa. Je to takové to http://něco


V

VOLNÁ SHODA KLÍČOVÉHO SLOVA

Výchozí stav klíčových slov. Při volné shodě klíčových slov se budou slova skloňovat a bude se jim odstraňovat diakritika, aby inzeráty spustily v co nejvíce případech. Inzeráty se zobrazí na všechny dotazy obsahující celé klíčové slovo.


VSTUPNÍ STRÁNKA

Stránka, kterou uvidí návštěvník po příchodu na Váš web jako první.


VYHLEDÁVAČ

Software, který prochází webové stránky a jejich obsah ukládá do databáze.
Více na wikipedii.


W

WEB (WEBSITE)

Aplikace internetového protokolu HTTP. Je to soustava propojených hypertextových dokumentů.


WEB 2.0

V podstatě označuje pouze pojmenování pro moderní webové technologie (Flex, AJAX, atp.). Základním principem je web, který se orientuje na zákazníka, zvláště na jeho interaktvitu s ním a jeho zapojením do tvorby obsahu. Většinou se těchto technologií využívá u portálů, které poskytují širokou nabídku informací z různých okruhů.


WEB HOSTING

Je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru). Prostřednictvím webhostingu si můžete své stránky umístit na internet, bez nutnosti mít vlastní server.


WEBOVÝ PROHLÍŽEČ

Počítačový program, který slouží k prohlížení WWW. Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, obvykle velmi jednoduše formátovaný. Grafické prohlížeče umožňují složitější formátování stránky včetně zobrazení obrázků. Nejznámější prohlížeče: Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera. Viz. Browser.


WEBOVÁ STRÁNKA

Jednotlivá stránka na webu.
Více na wikipedii.


WWW (WORLD WIDE WEB)

Celosvětová síť propojující počítače na celém světě


WYSIWYG

WYSIWYG je akronym anglické věty „What you see is what you get“, česky „co vidíš, to dostaneš“. Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu. WYSIWYG editory webových stránek umožňují jejich rychlejší tvorbu, aniž by vyžadovaly hlubší znalost jazyka HTML.


X

XHTML (EXTENSIBLE HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE)

Značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí.


XML

Obecný značkovací jazyk umožňující snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely.


Y

YOUTUBE

YouTube je největší internetový server pro sdílení filmových souborů.
Více na wikipedii.


Z

ZPĚTNÝ ODKAZ

Odkaz mířící na danou stránku z jiné stránky.
Více na wikipedii.


Přečtěte si naše novinky