ADVINPRAVIDLA PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK

Obsah webových stránek je dostupný a čitelný


Práce s webovou stránkou je řízena uživatelem


Srozumitelné a přehledné informace


Jasné a pochopitelné ovládání webu


Technicky způsobilý a strukturovaný kód


Přečtěte si naše novinky