ADVINPovinná registrace subjektů do systému ekologického zemědělství

Publikováno dne: 9.8.2017

Dne 1. 1. 2017 nabývá platnosti nový metodický pokyn z EU o speciální registraci e-shopů prodávající bioprodukty, výjma biokosmetiky.

Více informací o nutnosti splnit zákonné podmínky pro další prodej BIO produktů naleznete zde 
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/registrace/,
zde
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/legislativa/metodicke-pokyny/
a zde
http://eagri.cz/public/web/file/533372/MP_2_2016.pdf .


Přečtěte si naše novinky